LVI-Nystedt Oy Ab

Lovisa stad

Vattenlednings- och avloppsrenovering
Renovering av Lovisa Rådhus år 2022, cirka 1360 m²
  • Uppgradering av fastighetens tomtrörledning och tomtavloppsledning.
  • Uppgradering av fastighetens vattenledningar.
  • Uppgradering av fastighetens avloppsledningar och delvis relining av avloppsledningar.
  • Installation av kylutrustning för fullmäktigesalen, med utedelar placerade på klocktornets topp.
Loval Ab
Lovisa stad
Lovisa församlingar
Lovisa hälsocentral