LVI-Nystedt Oy Ab

VVS-service

Alla LVI-servicetjänster snabbt och pålitligt
Vi erbjuder högkvalitativa VVS-service, som täcker alla varumärken av utrustning som vi installerar. 
Du får från oss omfattande tjänster för värme-, vatten- och ventilationssystem. Vi erbjuder både förebyggande underhåll och snabba, kunniga akutserviceinsatser. 
Vår verksamhet är belägen i Lovisa och vårt verksamhetsområde omfattar hela östra Nyland. Vi levererar produkter snabbt till destinationerna från vårt stora lager.
 
 
LVI-Nystedt

KRANAR
Vi tar hand om service och reparation av kranar för att säkerställa smidig vattenflöde och för att förebygga eventuella läckor. Vi kontrollerar och byter vid behov packningar, delar och inställningar för att säkerställa kranens långvariga funktion.

VÄRMEPUMPAR
Service av värmepumpar är en väsentlig del av deras effektiva funktion. Vi kontrollerar och rengör komponenterna, kontrollerar mängden kylmedium och utför nödvändiga justeringar. Vi åtgärdar också eventuella fel eller läckor. Korjaamme myös mahdolliset viat tai vuodot.

OLJEBRÄNNARE
Vi tar hand om regelbunden service av oljebrännare och utför vid behov reparationer. Vi rengör munstycken, kontrollerar tändsystemet, justerar bränslematningen och säkerställer att brännaren fungerar effektivt och säkert.

VENTILATIONSENHETER
Service av ventilationsanläggningar är viktigt för att säkerställa ren och hälsosam inomhusluft. Vi rengör filter, kontrollerar motorer och justerar vid behov inställningarna för ventilationssystemet. Vi åtgärdar också eventuella fel som kan påverka enhetens prestanda.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Vi satsar på förebyggande underhåll för att säkerställa dina enheters långsiktiga hållbarhet och optimala funktion. Våra kunniga servicetekniker utför regelbundna inspektioner och underhåll enligt schemat. Detta förebygger eventuella fel och säkerställer dina enheters effektiva funktion året runt. Genom förebyggande underhåll kan vi också upptäcka eventuella tecken på slitage och åtgärda dem innan de orsakar större problem.

AKUTSERVICE
Vi erbjuder snabb och pålitlig akutservice. Oavsett om det är en oväntad fel, värmeproblem eller störning i ventilationssystemet, är våra servicetekniker redo att agera snabbt. Vi ser till att din utrustning repareras korrekt och så snabbt som möjligt så att du kan återgå till normal verksamhet utan betydande avbrott.

Kundnöjdhet och kvalitetstjänster är viktiga för oss. Kontakta oss när du behöver service eller reparation av kranar, värmepumpar, oljebrännare eller ventilationssystem. Vårt serviceteam är redo att svara på dina behov med professionalism och effektivitet.