LVI-Nystedt Oy Ab

Lovisa församlingar

Radonsanering av Lovisa kyrka
Radonsanering av Lovisa kyrka
  • Höga radonhalter upptäcktes i kyrkan.
  • Konstruktion av radonavlägsningssystem för Lovisa kyrka.
  • Genomförande av radonavlägsningssystem med externa radonbrunnar.Loviisan kirkon radonpoistojärjestelmän rakennus.
Loval Ab
Lovisa stad
Lovisa församlingar
Lovisa hälsocentral