LVI-Nystedt Oy Ab

Loval Ab

Loval Ab
Loval Oy
FABRIKSTILLBYGGNAD år 2019-2020, 4200 m² brutto
  • Byggandet av kylsystem för produktionsutrustning samt installation av kyl- och kondensationsutrustning.
  • Konstruktion av utsugssystem och kanaler för produktionslokaler.
  • Byggande av tryckluftsätverk för produktionslokaler.
  • Byggande av kväveätverk för produktionslokaler.
  • Montering och installation av ventilationsenheter för fabrikstillbyggnaden.
Loval Oy
FABRIKSTILLBYGGNAD år 2024, n. 8000 m² brutto
  • Byggandet av kylsystem för produktionsutrustning.
  • Konstruktion av kylsystem för fabriksfastigheten.
  • Byggande av utsugssystem och kanaler för produktionslokaler.
  • Byggande av tryckluftsätverk för produktionslokaler.
  • Byggande av kväveätverk för produktionslokaler.
Loval Ab
Lovisa stad
Lovisa församlingar
Lovisa hälsocentral