LVI-Nystedt Oy Ab
LVI-Nystedt LVI-palvelu
LVI-Nystedt LVI-palvelu

VVS-tjänster under hela fastighetens livscykel

Vi är ett traditionellt VVS-företag verksamt i Östra Nyland. Sedan 1962 har tre generationer vårdat principen om högkvalitativa VVS-tjänster och installationer.
Vår verksamhet är belägen i Lovisa och vårt verksamhetsområde omfattar hela Östra Nyland. Från vårt stora lager levererar vi produkter snabbt till våra kunder.
Vi kontinuerligt utbildar vår personal för att säkerställa bästa möjliga service för er. 

Vår kompetens täcker ett brett spektrum av VVS-områden och vi har följande behörigheter:

TUKES – Y3 kylaggregat, värmepumpar: Vi kan installera och underhålla även de mest krävande värmepumparna.

TUKES – S3 elinstallationer: Vi har behörighet att utföra elinstallationer och underhålla elsystem på ett säkert och professionellt sätt.

TUKES – A oljeuppvärmning: Vi kan hantera installationer och underhåll av oljeuppvärmningssystem enligt branschens krav.

FISE – Luftbehandlingsplanerare i klass A: Vår expertis omfattar luftbehandlingsplanering i krävande miljöer.

KVV- och IV-arbetsledare: Vi har kompetens och behörighet att övervaka och leda VVS- och IV-arbete.

BESTÄLLARANSVAR – ansvarsfull partner: Vi åtar oss att bedriva ansvarsfull verksamhet och följer de krav som ställs enligt beställaransvarslagen.

RALA – Byggkvalitet – partner: Vi är engagerade i hög kvalitet inom byggbranschen och följer kraven för RALA-certifiering.

LVI-Nystedt
LVI-Nystedt
LVI-Nystedt pakettiautot
LVI-Nystedt är er pålitliga partner för VVS-lösningar. Oavsett om det gäller installation, underhåll eller planering kan ni lita på vår gedigna erfarenhet och professionalism.
 
Mikael Nystedt

Ta kontakt

Mikael Nystedt
VVS-ingenjör
040 555 0212

Kontor och lager:
t. 040 122 2212 (inga textmeddelanden)
Västersvängeni 8, 07900 Lovisa