LVI-Nystedt Oy Ab

Lovisa hälsocentral

Renovering av ventilationssystem för Lovisa hälsocentral 2020

Alla ventilationssystem i D-del av Lovisa hälsocentral, byggd på 1980-talet, ersattes.

Det fanns ingen lyftväg för ventilationssystemen i byggnaden, så alla ventilationsmaskiner och delar lyftes upp genom en öppning i taket till maskinrummet.

Maskinerna beställdes i delar och monterades först inomhus. Maskinrummets utrymmen var mycket begränsade, så även i lyftningen var det noga planerat i vilken ordning delarna skulle lyftas in.

Loval Ab
Lovisa stad
Lovisa församlingar
Lovisa hälsocentral