LVI-Nystedt Oy Ab

Radonkaasun torjunta

Tiedätkö, mikä on asuntosi radonpitoisuus?

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen jalokaasu, joka voi muodostua sisäilmaan haitallisina pitoisuuksina. Tämä kaasu syntyy maankuoressa uraanin ja toriumin hajoamistuotteena, erityisesti talon alla olevassa maaperässä. Radon kulkeutuu asuntoihin perustuksessa olevien rakojen kautta, ja sen vaaraa ei voi havaita ilman erityisiä mittauksia.

RAKENNA TURVALLISEMPI ASUINYMPÄRISTÖ

Radonkaasun torjunta on tärkeää, sillä pitkäaikainen altistuminen korkeille radonpitoisuuksille voi lisätä keuhkosyövän riskiä. 

Onneksi on olemassa useita keinoja radonin hallitsemiseksi ja vähentämiseksi asuintiloissa. Yksi tehokkaimmista tavoista on käyttää radonimuria, joka poistaa radonkaasun talon alta ja estää sen pääsyn sisätiloihin.

Radonimurin toimintaperiaate perustuu alipaineeseen, joka luodaan talon alapohjassa. Tämä alipaine estää radonin nousun maaperästä ja ohjaa sen pois rakennuksesta. Radonimuri asennetaan tyypillisesti talon alapohjaan, ja sen tehokkuus riippuu talon koosta ja rakenteista.

Vaikka radonimuri on tehokas jälkiasennuskeino, on suositeltavaa ottaa radonkaasun torjunta huomioon jo talon rakennusvaiheessa. Rakentamalla tiivis rakennuskuori ja huolehtimalla asianmukaisesta ilmanvaihdosta voidaan merkittävästi vähentää radonin pääsyä asuintiloihin.

Radon nousee taloon
Tiedäkö mikä on asuntosi radonpitoisuus?

MITTAUKSET

Lopuksi, säännöllinen radonpitoisuuden mittaus on välttämätöntä  asumisturvallisuuden kannalta. Mikäli radonpitoisuus ylittää suositellut rajat, on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin radonkaasun hallitsemiseksi ja vähentämiseksi. Näin varmistetaan terveellinen asumisympäristö ja ehkäistään mahdolliset terveysriskit, jotka liittyvät radonaltistukseen.