LVI-Nystedt Oy Ab

Radongas bekämpning

TKänner du till din bostads radonhalt?

Radon är en luktfri, smaklös och färglös radioaktiv ädelgas som kan förekomma i inomhusluften i skadliga koncentrationer. Denna gas bildas i jordskorpan som ett nedbrytningsämne av uran och torium, särskilt i marken under huset. Radon tränger in i bostäder genom sprickor i grunden och dess faror kan inte upptäckas utan speciella mätningar.

SKAPA EN SÄKRARE BOENDEMILJÖ

Bekämpning av radongas är viktigt eftersom långvarig exponering för höga radonhalter kan öka risken för lungcancer.

Lyckligtvis finns det flera sätt att kontrollera och minska radonhalten i bostadsutrymmen. En av de mest effektiva metoderna är att använda en radonsug, som avlägsnar radongas från huset och förhindrar dess inträde i inomhusmiljön.

Radonsugens funktionsprincip är baserad på undertryck som skapas i husets botten. Detta undertryck förhindrar radonets uppstigning från marken och leder det bort från byggnaden. Radonsugen installeras vanligtvis i husets botten och dess effektivitet beror på husets storlek och struktur.

Även om radonsugen är en effektiv eftermonteringsmetod, rekommenderas det att beakta radongasbekämpning redan under byggnadsstadiet. Genom att bygga en tät byggskal och säkerställa korrekt ventilation kan radoninfiltrationen i bostäderna väsentligt minskas.

Radon nousee taloon
Tiedäkö mikä on asuntosi radonpitoisuus?

MÄTNINGAR

Slutligen är regelbundna mätningar av radonhalten nödvändiga för bostadssäkerheten. Om radonhalten överstiger rekommenderade gränsvärden är det viktigt att vidta åtgärder för att kontrollera och minska radongasen. På så sätt säkerställs en hälsosam boendemiljö och eventuella hälsorisker relaterade till radonexponeringen förebyggs.